Mindblown: a blog about philosophy.

  • Migration Assistant

    Di chuyển dữ liệu NAS Synology Khi nhu cầu sử dụng dữ liệu gia tăng, bạn có thể cần phải nâng cấp NAS của mình. Di chuyển dữ liệu và cài đặt sang một thiết bị mới thật đơn giản với Synology. Migration Assistant Dễ dàng chuyển và cài đặt dữ liệu trên NAS mới,…

Got any book recommendations?